בית עלמין שכונת בן ציון

בית עלמין שכונת בן ציון

בית עלמין בן ציון

בית עלמין זה שבשכונת בן ציון הינו בית העלמין הראשון בנתניה.

הוקם בשנת 1931, פעילותו הוסדרה עם הקמת חברה קדישא בעיר ב1938 בעזרת פעילותו הנמרצת של הרב דב פלקין.

מספרים ש..

מי היא הנקברת הראשונה בבית העלמין בנתניה?

הנפטרת הראשונה שנקברה בבית העלמין בשכונת בן ציון היא הגב' לאה אלון (פייקוביץ) ז"ל, גיסתו של יגאל אלון: כך מספר נכדו של דב פטקין, שהיה מייסד חברה קדישא בעיר והיו"ר הראשון שלה. גברת אלון טבעה בימה של נתניה בשנת תרצ"א (1931), אך מאחר שעדיין לא היה בית עלמין ביישוב – שקיבל מעמד רשמי ככפר רק ב-1932 – הובילו אותה על עגלה רתומה לחמור במטרה להגיע להרצליה לקבורה. בדרך שקעה העגלה בחולות השכונה ולא הצליחו למשוך אותה החוצה. בינתיים שקעה החמה והחל להחשיך: או אז קיבלו החלטה לקבור אותה במקום ההוא, שהיה מאז לבית עלמין.