ועידות הקבורה

"קבורה – הלכה ומעשה" הוועידה לקבורה יהודית בישראל נערכה ביום א', י' בכסלו, התשע"ו – 22.11.2015 במרכז הקונגרסים, Aveneu, קריית נמל התעופה.  
"קבורה - הלכה ומעשה" הוועידה לקבורה יהודית בישראל נערכה ביום א', ח' בכסלו, התשע"ה - 30.11.2014 במרכז הקונגרסים, Aveneu, קריית נמל התעופה. להלן דברי הפתיחה - חברים יקרים, תורת ישראל מקדישה מקום נכבד לקבורתו של האדם ומדגישה את החובה לנהוג כבוד במתים. המסורת היהודית רואה בקבורת המת ובאבלות עליו מעשים בעלי משקל רוחני וחברתי, נוסף להיותו…