דינים ומנהגים

עם תום טקס הקבורה בבית העלמין מתחילה תקופת הַשִּׁבְעָה. משפחתו של נפטר יושבת בבית האבלים לפרק זמן של שבוע. במסורת היהודית ישנה חשיבות רבה לשותפות האבל עם האבלים האחרים ועם בני משפחה ומכרים. לפיכך מקובל כי במהלך כל אותו שבוע האבלים יושבים בבית הָאָבֵל מבלי לצאת ממנו, ומכריהם באים לבקרם ולנחמם, שכן על פי המסורת…
שלושים ימי האבל הראשונים נקראים תקופת השלושים, הנספרת החל ביום הקבורה ו-30 ימים רצופים לאחריה. לאחר תום השבעה נמשכים מנהגי האבלות באופן חלקי שמותאם לאבלים. בסיום השלושים תמה תקופת האבל על מרבית קרובי המשפחה, למעט האבלים על פטירת אב ואם, אז נמשכת תקופת האבלות שלהם אחד עשר חודשים נוספים. בתקופת השלושים נוהגים לשוב ולצאת מהבית,…
בכל שנה, בתאריך העברי שבו התרחשה הפטירה, נהוג לציין את היום ולהעלות את זכר הנפטר. אם חלפו יומיים או יותר בין הפטירה לקבורה, אזי יום השנה נקבע לפי תאריך הקבורה. החל מן השנה השנייה לפטירה יצוין יום השנה לפי תאריך הפטירה .יש הנוהגים להדליק נר נשמה לאורך כל אותו היום וכן לעלות אל הקבר ולקיים…
בשנת האבל הראשונה על פטירת אב ואם נמשכים מרבית דיני השלושים במשך שנים עשר חודשים. בשנה מעוברת מסתיימים מנהגי האבלות בתום שנים עשר חודשים, אולם העלייה לקבר נעשית על פי רוב רק לאחר שלושה עשר חודשים מן הפטירה והקבורה. אמירת "קדיש יתום" על ידי האבלים נמשכת עד תום אחד עשר חודשים מיום הקבורה. בשנים עשר…
אנינות היא פרק הזמן שבין הפטירה לקבורה. לזמן זה נקבע במסורת היהודית מעמד מיוחד. בתקופה זו קרובי משפחתו של הנפטר (אב ואם, אח ואחות, בן ובת, בעל או אישה) מכונים "אוֹנְנים", זאת משום היותם שרויים עמוק בכאבם ודעתם נתונה בהכנות ההכרחיות לקבורה. הם אינם נדרשים לבצע מצוות "עשה" (כגון: תפילה) כדי שיתפנו לסידורי הלוויה, אולם…