בית העלמין גבעת רם

כתובת:
גבעת רם, ירושלים
טלפון:
02-5384144

בית העלמין גבעת רם

בית העלמין בגבעת רם, הידוע גם בשם בית העלמין שייח' באדר, נמצא בין גן סאקר לבית המשפט העליון. זהו בית עלמין קטן, ששימש אתר קבורה חלופי וזמני ליהודי העיר ב-1948, כאשר בית העלמין היהודי היחיד בעיר על הר הזיתים היה לאזור מסוכן בשל הכיבוש הירדני. אזור זה היה למעשה כפר שפונה מתושביו והשטח התאים לקבורת נפטרים בתוך ארונות קבורה שהוצבו זה על זה. שטחו של האתר היה שמונה דונם בלבד, ומכאן שהקבורה הייתה צפופה ולא כמקובל. יהודים נקברו בגבעת רם עד לשנת 1953, אז הוקם בית עלמין חדש בגבעת שאול. יש מהנפטרים שפונו להר המנוחות, אולם יהודים שנקברו שם בקבורת שדה לא פונו. מאז החברה קדישא שומרת על בית עלמין זה ודואגת לטיפוחו.

בבית עלמין זה טמון רבי גדליה משה גולדמן, האדמו"ר החמישי של חסידות זוועהיל.

היום שוכן בית העלמין באזור שעליו הכריזה החברה להגנת הטבע כעל אתר טבע עירוני, מכיוון שהוא אחד מן האתרים הסלעיים האחרונים בעיר.