בית העלמין הצבאי גן הזיכרון

כתובת:
רחוב וייצמן פינת העמק, כפר סבא
טלפון:
09-7672478
איך להגיע

רחוב ויצמן פינת העמק

בית העלמין הצבאי גן הזיכרון

בשנת 1917 נספו רבים מתושבי יפו תל אביב שגורשו ממנה, והיו לפליטים שמתו עקב התפרצות מגפות בקרבם. בית העלמין גן הזיכרון שימש לקבורתם בעת ההיא, אך משום כך אנשי החברה קדישא נשאו בעול כבד. הקבורה נעשתה בחיפזון, לא תמיד צוין מקום הקבר ולעתים לא היו מצבות. במרוצת השנים פעלה חברה קדישא כפר סבא לשיקום בית העלמין: בשנות ה-70 הוקמו מצבות בטון על קברים אלה, ובשנות ה-90 ניקו חניכי הנוער העובד והלומד את החלקות האזרחיות בבית העלמין ופעלו לשקמן.

אף שהאזור האזרחי נסגר לקבורה, החלקה הצבאית במקום פעילה. באזור הקרוי גן הזיכרון נטמן מח"ט חברון, דרור ויינברג ז"ל שנהרג באינתיפאדה השנייה, והוא נח ליד דודיו שנפלו במלחמת ששת הימים.