שנת האבל הראשונה

בשנת האבל הראשונה על פטירת אב ואם נמשכים מרבית דיני השלושים במשך שנים עשר חודשים.

בשנה מעוברת מסתיימים מנהגי האבלות בתום שנים עשר חודשים, אולם העלייה לקבר נעשית על פי רוב רק לאחר שלושה עשר חודשים מן הפטירה והקבורה.

אמירת "קדיש יתום" על ידי האבלים נמשכת עד תום אחד עשר חודשים מיום הקבורה.

בשנים עשר חודשי האבלות נהוג שאין משתתפים בשמחות, בבילויים ובאירועים רבי משתתפים, וכן אין לובשים בגדים חדשים. במנהג שלא להסתפר ולא להתגלח יש הנוהגים להמשיכו עד תום שנת האבל ויש הנוהגים להתגלח מיד בתום השלושים.

בתום השנה מיום הפטירה לפי לוח השנה העברי (במקרים נדירים: בתום שנה מיום הקבורה) עולים האבלים לקבר ועורכים שם טקס קצר ונושאים דברים אישיים.