לאחר קבורה

לאחר קבורת יקירכם תתבקשו לבצע את הפעולות הבאות:

הוצאת תעודת פטירה

כשבועיים לאחר הפטירה תוכלו להוציא תעודת פטירה (אז מושמט שמו של הנפטר ממרשם האוכלוסין). תעודה זו תשמש אתכם בהסדרת הרכוש של הנפטר. הנפקת התעודה אינה כרוכה בתשלום.

לרשותכם יעמדו כמה ערוצים שדרכם תוכלו להגיש את הבקשה, ואלה הם:

טופס מקוון באתר רשות האוכלוסין וההגירה – לחצו לקישור

עמדת שירות עצמי של רשות האוכלוסין וההגירה – לחצו לקישור

שליחת הבקשה בדואר, לכתובת: מרכז שירות ומידע ארצי, אגריפס 42, ירושלים.

שליחת הבקשה בפקס, למספר 02-6294755

הגשת הבקשה בתיבת השירות בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה -בשעות קבלת קהל בלבד – לחצו לקישור

תעודת הפטירה תישלח אליכם לאחר כשבועיים או שתימסר ידנית. מומלץ במועד זה להסדיר מסמכים נוספים הקשורים בנפטר, ולוודא כי הרשויות השונות מעודכנות בדבר הפטירה.

הזמנת מצבה

בתום שלושים ימים מיום הקבורה (ויש הנוהגים בתום שנה) נהוג לקבוע מצבה על קברו של הנפטר. את המצבה תתבקשו להזמין מקבלן מצבות, ולממן את עלותה בהתאם. במקביל תוכלו להחליט מה הכיתוב שיופיע על המצבה, וכדאי לוודא את הגעתה למקום הנכון ובזמן הנכון. בכמה מבתי העלמין נשמרת אחידותן של המצבות, ובהם תתבקשו להזמין מצבה בגודל מוגדר מראש.

לרוב נכתבות על המצבה האותיות פ"נ (פה נקבר), ומתחתיהן נכתבים שמו המלא של הנפטר ושמות הוריו (יש הנוהגים לכתוב רק את שם האב, ויש הנוהגים להוסיף את שמות בן/בת הזוג והילדים) וכן תאריך הפטירה העברי או הלועזי. יש המוסיפים פסוק, ביטוי, או מילים אחדות המבטאות את אופיו של הנפטר ואת מפעל חייו. בתחתית המצבה נהוג לציין את ראשי התיבות תנצב"ה – "תהא נשמתו צרורה בצרור החיים" (על פי שמואל א, כה, כט: "[…] וְהָיְתָה נֶפֶשׁ אֲדֹנִי צְרוּרָה בִּצְרוֹר הַחַיִּים […]").

עלותה של המצבה תלויה במספר מרכיבים וביניהם סוג האבן, גודלה, צורת החציבה, מספר המילים החרותות עליה ואופן חריתת האותיות על האבן.

באחריותו של קבלן המצבות להסדיר את התשלום בעבור הרישיון מול חברה קדישא, כשבמעמד התשלום הוא יקבל לידיו את מידות המצבה הנהוגות בבית העלמין ויתחייב לעמוד במידות אלה. החברה קדישא אינה רשאית לגבות תשלום ישירות מן המשפחה בעבור בניית יסוד למצבה (שהיא יציקה סביב מקום הקבורה).

מצבה לנפטר בודד (ערירי או גלמוד)

אם הנפטר מוגדר כאדם בודד, שנפטר ונקבר בישראל ושאין לו בישראל קרוב משפחה (בן/ת זוג, הורה ו/או ילד/ה) ושלא שולם בעדו מענק פטירה, יממן בעבורו הביטוח הלאומי את הוצאות הקמת המצבה.

את המצבה תקים חברה קדישא שהייתה אחראית על הקבורה. הביטוח הלאומי לא יחזיר תשלומים לקרוב משפחה שהקים מצבה. המצבה תוקם לאחר שלושה חודשים מיום הקבורה.

קבורה אזרחית

בהתאם לחוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית (תשנ"ו–1996) רשאי כל אדם להיקבר בהתאם להשקפת עולמו ולהתאים עבורו את טקס הקבורה. באפשרותכם ליצור קשר עם גוף העומד בדרישות שנקבעו בחוק ובתנאי הרישיון לקבורה אזרחית חלופית, ולתאם מולו את התהליך.

קבורת נפטר שאינו יהודי

אם הנפטר הוא תושב ישראל שאינו יהודי, ואם אין בתחום הרשות המוניציפלית שלו חברה הרשאית לעסוק בקבורת נפטרים אלה, אזי תהיו רשאים לקבל החזר בעבור הוצאות הקבורה מהביטוח הלאומי.

שירותי הקבורה לנפטרים בני העדות הלא יהודיות נמצא בסמכות אגף העדות הלא יהודיות במשרד הפנים (אפשר לקבל פרטים בנושא קבורה לאוכלוסייה הנוצרית והמוסלמית ממשרדי הקבלה של משרד הבריאות או מהצוות הרפואי שטיפל במנוח).

בטוח לאומי מחלקת דמי קבורה:  09-8602862

חלקות לקבורת מסופקים ולחסרי דת

בבתי העלמין מוגדרות חלקות מיוחדות המיועדות לקבורת נפטרים שהינם מסופקים או חסרי דת.

נכון להיום ישנם מעל 20 בתי עלמין שבהם קיימות חלקות למסופקים ולחסרי דת. כמו כן קיימים כ-16 גופים מורשים מטעם המשרד לקבורה אזרחית חלופית.