קבורה ללא תשלום

סל השירותים הכולל וניתן בחינם על ידי חברה קדישא

כל אדם שנפטר בישראל (גם שאינו בעל אזרחות ישראלית) זכאי לסל שירותי הקבורה במסגרת חוק הביטוח הלאומי, וכן כל תושב ישראל שנפטר בחו"ל.

דמי הקבורה מועברים מהביטוח הלאומי ישירות לחברה קדישא ולכל גוף שהורשה כדין לעסוק בקבורה, ושחתם על הסכם עם הביטוח הלאומי בעניין זה.

שירותים אלה ניתנים ללא תשלום רק אם הקבורה נעשית במקום מגוריו של הנפטר הנקבע על פי רישומו ברישום האוכלוסין. הביטוח הלאומי מכסה את הוצאות הקבורה ואת השירותים הנלווים ביום הקבורה בלבד. יש לציין כי זכאות לסל הקבורה מתקיימת גם במקרים של קבורה אזרחית.

להלן פירוט שירותי הקבורה שהחברה קדישא נותנת בלא עלות:

הקצאת מקום קבורה

על פי סדרי הקבורה שנקבעו בחברה קדישא.

טיפול בנפטר

הכולל את טקס הטהרה והלבשה בתכריכים רגילים.

חפירת קבר

חפירת הקבר וקביעת שלט זמני על הקבר.

שירותים הניתנים בזמן הלוויה

טקס קבורה בהשתתפות של חזן וצוות קבורה (בין 2 משתתפים לפחות).

העברת הנפטר ממקום הפטירה למקום הקבורה

בתחום הרשות המקומית שבה היא פועלת ובשעות העבודה המקובלות (העברה מעבר לשעות העבודה תהיה כרוכה בתשלום), וכן העברה מבית חולים הנמצא מחוץ לתחום הרשות המקומית, בתנאי שזהו בית החולים הקרוב ביותר הנותן שירותים רפואיים לתושבי הרשות שבה התגורר הנפטר.

העברת הנפטר למקום הקבורה ביום הלוויה

בשעות העבודה המקובלות ובתאום מראש.

העברת הנפטר ממקום הפטירה לשמירה בקירור לפני מועד הלוויה

זאת במידה והיישוב בו התרחשה הפטירה נמצא בתחום הרשות המקומית שבה פועלת חברה קדישא, ושההעברה מתבצעת בשעות העבודה המקובלות. בימים א' – ה' בשעות 8:00 – 16:00 ובימי ו'  וערבי חג בשעות 8:00 – 13:00.