הוועידה הארצית לקבורה תשע"ה 2014

"קבורה – הלכה ומעשה"

הוועידה לקבורה יהודית בישראל נערכה ביום א', ח' בכסלו, התשע"ה – 30.11.2014

במרכז הקונגרסים, Aveneu, קריית נמל התעופה.

להלן דברי הפתיחה –

חברים יקרים,
תורת ישראל מקדישה מקום נכבד לקבורתו של האדם ומדגישה את החובה לנהוג כבוד במתים. המסורת היהודית רואה בקבורת המת ובאבלות עליו מעשים בעלי משקל רוחני וחברתי, נוסף להיותו צורך אנושי בסיסי. העיסוק בהלוויה ובקבורה נחשב למצווה גדולה שאין לה גבול, ל'חסד של אמת' והמטלה המוטלת לא רק על המשפחה אלא גם על הקהילה.
מדי שנה מובאים כ- 36,0000 נפטרים לקבורה יהודית בישראל. הקבורה מציבה בפני אלה העוסקים בה אתגרים רבים בתחומים שונים. סוגיות כמו מדיניות הממשלה בנושא מצוקת הקרקעות לקבורה, תכנון לאומי ומקומי, מעבר לשיטות קבורה חדשות (כמו קבורה רוויה, קבורת מכפלה וכו׳), מימון פיתוח בתי עלמין והמשך הטיפול והתחזוקה של בתי עלמין סגורים, פיתוח פתרונות הנדסיים ועוד. ובתוך כל אלה, העוסקים בשירותי קבורה מחויבים בשירות ברמה הגבוהה ביותר הניתן לאוכלוסייה בשעה קשה ובקיום ההלכה אל מול שינויי הזמן והשיטות החדשות לקבורה המתחייבות ונוהגות כיום.
על רקע כל אלה, החליט פורום חברות הקדישא לקיים ועידה, שבמהלכה יידונו תחומים הנוגעים לקבורה יהודית בישראל, יוצגו תוכניות וחידושים בתחום ויוצעו פתרונות אפשריים לאתגרים השונים על ידי מיטב המומחים העוסקים בנושא הקבורה בישראל.
הועידה תיערך בשותפות ובחסות המשרד לשירותי דת.
בוועידה ישתתפו שרים, חברי כנסת, חברות קדישא, מועצות דתיות, רשויות מקומיות, מועצות אזוריות, עמותות וגופים אחרים העוסקים בקבורה יהודית בישראל כמו כן גורמי ממשל הנוגעים לנושא הקבורה במשרד לשירותי דת, משרד האוצר, משרד הרווחה והביטוח הלאומי, משרד הפנים, משרד הבריאות, מינהל מקרקעי ישראל, גופי התכנון, הרבנים הראשיים, הרבנות הראשית לישראל, רבני ערים ומשתתפים נוספים הנוגעים לקבורה היהודית בישראל, סך הכל למעלה מ-600 משתתפים.
אנו רואים חשיבות ראשונה במעלה בקיומה של ועידה זו לראשונה בישראל ואין לנו ספק כי השתתפותכם בוועידה תתרום להצלחתה.
בכבוד רב,
 אברהם מנלה, יו"ר
עו"ד זאב רוזנברג, מנכ"ל
 לפניכם תוכנית הוועידה – תשע"ה
תוכנית וועידת הקבורה תשע"ה 2014