הוועידה הארצית לקבורה תשע"ו 2015

"קבורה – הלכה ומעשה"

הוועידה לקבורה יהודית בישראל נערכה ביום א', י' בכסלו, התשע"ו – 22.11.2015

במרכז הקונגרסים, Aveneu, קריית נמל התעופה.