על הפורום

פורום חברות הקדישא הוקם לפני כעשרים וחמש שנה על ידי מנהלי חברות הקדישא הגדולות בישראל. הפורום נולד מצורך אמיתי לגוף מקשר בין גופי הקבורה לבין הממשלה והממסד. לפני שנים אחדות התאגד הפורום כעמותה. בצוות הפורום חברים מנהלי חברות הקדישא אשר משמשים כגוף המייצג את נושא הקבורה מול הממשלה והשרויות השונות. הפורום מאפשר החלפת ידע בין החברים, יוצר שיתוף פעולה למען שיפור שירותי הקבורה בישראל ומשמש כתובת אחידה להעברת המידע לציבור.

כשותפים לחזון מהפיכת שירותי הקבורה היהודית בישראל, אנו רואים בשיפור השירות את מטרתנו העיקרית. מעבר לעבודה היומיומית הסזיפית, הנושא הרגיש וההתמודדות מול משפחות בצערן, קיימים נושאים חשובים לא פחות שעמם אנו מתמודדים, כמו דאגה לעתודות קרקע לקבורה, קבורה במצבי חירום, הכשרת עובדים, רגולציה, שיתופי פעולה כלכליים, יצירת אחידות בנהלים ובידע, העלאת תודעת השירות והנגשת המידע לציבור.

הפורום מקיים ישיבות קבועות עם הצוות המקצועי של המשרד לשירותי דת ומקיים קשר קבוע עם נציגי המוסד לביטוח לאומי, כמו כן, מייצג את תחום הקבורה בוועדות הכנסת השונות. משכנו של הפורום עבר לאחרונה לעיר בני ברק והוא מתכנס לישיבה פעמיים בחודש ועוסק בסוגיות הקשורות בקבורה, קידום השירות ורגולציות.

 

לחץ כאן לחזרה לידיעון