חובת מתקן מים צוננים בבתי העלמין

פינת הרגולציה – חובת מתקן מים צוננים בבתי העלמין

אנו מבקשים להביא לידיעתכם את החובה להתקין מתקני מים צוננים בבתי הספד בבתי העלמין.

החובה להתקן מים צוננים במבני ציבור בבתי העלמים, מתבססת על סעיף 2 לחוק מתקני שתייה: "לא יפתח אדם, לא ינהל ולא יחזיק בניין ציבורי, בין כבעל ובין באופן אחר, אלא אם כן מותקן בו מתקן שתיה". לפי החוק, מתקן השתיה מוכרח להיות מוצב במקום מרכזי הנראה לעין הציבור ולהיות שמיש בשעות הפעילות במקום.

לפי חוות דעת משפטית שבידינו, מבני הקבורה ואולמות ההספדים הם "מבנים ציבוריים" לכל דבר ועל כך חל עליהם חוק מתקני שתייה בבניינים ציבוריים. לידיעתכם.

הגיעו לידינו עדויות כי ישנם בעלי עניין שמחפשים באופן יזום בתי עלמין שבהם לא קיים מתקן מים צוננים, ומגישים נגדם תביעות. על כן, נחדד את הנוהל כמופיע בחוק.

 

לחץ כאן לחזרה לידיעון