חברה קדישא קהילת ירושלים

חברה קדישא קהילת ירושלים

רחוב יצחק אלישר 1, ירושלים

טלפון: 02-6252281

חברה קדישא גחש"א קהילת ירושלים

חברה קדישא "קהילת ירושלים" נוסדה בשנת תרצ"ט (1939) כארגון רשום. את החברה ייסדו מנהיגי היישוב החדש בירושלים ובהם יצחק בן-צבי, השופט גד פרומקין, הרב משה אוסטרובסקי ואחרים.

היום החברה קדישא היא מוסד ללא כוונת רווח שמורכב מחברי מועצה המונה 64 חברים. נכון להיום עומד בראשה רבה של שכונת רמות בירושלים הרה"ג הרב שלמה ניימן שליט"א. החברה קדישא קהילת ירושלים מתפעלת ארבעה בתי קברות בירושלים, מתחזקת אותם ומספקת שירותי קבורה לכל העם היהודי, בלא קשר לארץ המוצא. על פי המסורת היהודית, לקבורה בארץ-ישראל ובייחוד בירושלים יש חשיבות רבה במעלה. החברה קדישא מסייעת ליהודים מכל רחבי העולם, ששואפים להיקבר בירושלים לאחר חיים ארוכים, להגשים את שאיפתם זו.

חברה קדישא חתמה בשנת תשל"ו (1976) הסכם עם המוסד לביטוח הלאומי, ולפיו יממן המוסד את הוצאות יום הקבורה אבל לא את הקמתם, את פיתוחם ואת בנייתם של בתי הקברות. מכאן שעל החברה קדישא לממן את העלויות הגבוהות הכרוכות בכל אלה, ומשום כך היא שומרת חלקות קבר בעבור אנשים חיים, וזאת תמורת תשלום. עוד הכנסה היא תשלום בעבור קבורתו של נפטר מחו"ל. הכנסות אלה נועדו לכסות את הוצאות הפיתוח בבתי העלמין השונים, בניית שטחי קבורה נוספים ותחזוקתם.