מידע למשפחת הנפטר

ההנחיות במקרה של פטירה בבית או ברחוב שונות ממקרה פטירה בבית חולים, ומאלצות את המשפחה, בזמן כה קשה, לבצע כמה הליכים כדי לטפל בקבורה. על מנת לסייע לכם בכך ערכנו לפניכם את כל ההנחיות והפעולות שעל המשפחה לבצע, ואלה הן: הודעת פטירה – לשם קביעת המוות והכנת הודעת פטירה יש להזמין רופא או להתקשר למד"א.…
לאחר פטירתו של יקירכם תתבקשו לארגן את קבורתו ולתאם אותה. ריכזנו לפניכם את ההכנות שתתבקשו לבצע טרם קבורתו, ואלה הם: תיאום מועד הלוויה ומיקומה תיאום מועד הלוויה ובית העלמין שבו ייקבר הנפטר ייעשה מול חברה קדישא. משפחתו של הנפטר זכאית להביאו לקבורה בבית העלמין שבמקום מגוריו (כפי שמצוין במרשם האוכלוסין), או בבית העלמין שבמקום פטירתו. תושב…
בצר לכם על פטירת יקירכם, ילוו אתכם בחברה קדישא בהליך המקדים לקבורת הנפטר העברת הנפטר לבית הלוויות את ההעברה תבצע לרוב חברה קדישא, ממקום הפטירה או מהמרכז הלאומי לרפואה משפטית ועד בית הלוויות. ההעברה אינה כרוכה בתשלום (לפי הקבוע בסל השירותים), למעט חריגים. במקרים מיוחדים כגון פטירה מחוץ לתחומי החברה קדישא האחראית על הפטירה, תתבקש…
סל השירותים הכולל וניתן בחינם על ידי חברה קדישא כל אדם שנפטר בישראל (גם שאינו בעל אזרחות ישראלית) זכאי לסל שירותי הקבורה במסגרת חוק הביטוח הלאומי, וכן כל תושב ישראל שנפטר בחו"ל. דמי הקבורה מועברים מהביטוח הלאומי ישירות לחברה קדישא ולכל גוף שהורשה כדין לעסוק בקבורה, ושחתם על הסכם עם הביטוח הלאומי בעניין זה. שירותים אלה ניתנים…
תושב ישראל שנפטר בחו"ל משפחתו של תושב (או תושבת) ישראל שנפטר בחו"ל ומעוניינת להביאו לקבורה בישראל, תתבקש לפנות אל סניף הביטוח הלאומי שאליו משויך הנפטר. שם יונפק בעבורו אישור על תושבות של הנפטר. את האישור יש למסור לחברה קדישא. בדיקת התושבות בביטוח הלאומי אורכת לעתים זמן רב (עד חודשים אחדים), ולכן יש באפשרותה של המשפחה…
אלה הם שירותי הקבורה שחברה קדישא רשאית לגבות בעדם תשלום: מקום קבורה מיוחד הבאת הנפטר לקבורה בהתאם לבקשה מפורשת של המשפחה בבית עלמין שאותו הגדיר המוסד לביטוח לאומי כ"בית עלמין סגור", או בחלקות קבורה מיוחדות שאותן הגדיר המוסד לביטוח לאומי "חלקות חריגות". משפחת הנפטר תידרש לשלם בעבור הקבורה ולחתום על הצהרה בדבר הסכמתה לקבורה בתשלום.…
לאחר קבורת יקירכם תתבקשו לבצע את הפעולות הבאות: הוצאת תעודת פטירה כשבועיים לאחר הפטירה תוכלו להוציא תעודת פטירה (אז מושמט שמו של הנפטר ממרשם האוכלוסין). תעודה זו תשמש אתכם בהסדרת הרכוש של הנפטר. הנפקת התעודה אינה כרוכה בתשלום. לרשותכם יעמדו כמה ערוצים שדרכם תוכלו להגיש את הבקשה, ואלה הם: טופס מקוון באתר רשות האוכלוסין וההגירה…
רישיון קבורה הוא מסמך המונפק בלא תשלום בלשכות הבריאות ובבתי חולים ממשלתיים. חברות הקדישא אינן מוסמכות לקבור נפטרים בלא רישיון קבורה ממשרד הבריאות ולכן אי אפשר לתאם לוויה בלעדיו. הוצאת רישיון קבורה האחריות על הוצאת רישיון קבורה היא של המשפחה, בין אם המנוח נפטר בבית החולים ובין אם נפטר מחוצה לו. במקצת מבתי החולים אפשר לקבל…
בעבר נהגו לקבור בישראל בעיקר בקבורת שדה. היום, בשל מצוקת מקום והצורך לתת מענה אמתי לאוכלוסייה היהודית בארץ, נוספו מגוון שיטות קבורה. בכל בית עלמין נהוגה היום שיטת קבורה המתאימה לגודלו ולאוכלוסייה שאותה הוא משרת. השיטה הנכללת בסל השירותים היא השיטה הנהוגה בבית העלמין המיועד שאליו משתייך הנפטר לפי רישומו במרשם האוכלוסין. בבתי העלמין בערים…