חברה קדישא נתניה

חברה קדישא נתניה

רח' פתח תקווה 12, נתניה

טלפון: 09-8333419

נתניה נוסדה בשנת תרפ"ח (1928). שלוש שנים לאחר מכן הוקצו דונמים ספורים מאדמותיה של חברת "הנוטע" לשם הקמת בית העלמין הראשון בעיר בשכונת בן ציון. פעילות חברה קדישא ביישוב הגדל והולך לא הייתה מסודרת בשנותיו הראשונות, אך מוסדה בשנת תרצ"ו (1938) לאחר פעילות נמרצת יותר של הרב דב פטקין שהיה מראשוני העיר. עם הזמן פעילות חברה קדישא בעיר התמסדה והתבססה, ומאז 1952 החלה להרחיב את שטחי הקבורה המשרתים את תושבי העיר. החברה דאגה לקניית השטח, להקמת חלקה צבאית בבית עלמין חדש, לניקוז ולנטיעה. בבית עלמין זה, הנמצא בשיכון ותיקים, קבור האדמו"ר מצאנז שנפטר בשבת ט' תמוז תשנ"ד. הוא הקים את קריית צאנז בנתניה ואת בית חולים לניאדו, המשרת את כל תושבי האזור.

מעבר למאמציה בבתי העלמין גופם, פעלה החברה קדישא נתניה להקמת מבנה המתנה בחצר בית הכנסת בשכונת בן ציון ומאוחר יותר להגדלת חדר הטהרה בבית הכנסת עצמו. בסוף שנות ה-60 הוקם בעיר מבנה לחברה קדישא גופא, כך שאנשיה היו יכולים להרחיב עוד את השירותים לציבור. מאז שוקדת החברה קדישא נתניה להרחיב את בתי העלמין בעיר ולטפחם, להעניק מענה כולל לציבור התושבים ולקיים כהלכה את כל הקשור בקבורה בישראל.

היום פועלת חברה קדישא נתניה בשני בתי עלמין: בית עלמין שכונת בן ציון ובו גם בית עלמין צבאי, ובית עלמין שיכון ותיקים.

לאחרונה (2015) הרחיבו את בית העלמין הקיים מזרחה. הרחבה זו תצופף את הבנייה לכ-750 קברים לדונם, בנייה שונה מהקיימת היום שנועדה לכ-300 קברים בלבד לדונם. כך תתאים הקבורה לשיטות מתקדמות של קברים עיליים וקבורה רמה.