יצירת מודעות אבל

הטופס הבא מאפשר למשפחה ליצור מודעת אבל ומודעת אזכרה ביתית, הבנויה ממספר שורות בהתאם לבחירתכם.

הטופס מאפשר לבחור בכל שורה ערכים סטנדרטיים, או לכתוב נוסח מותאם אישית, ראה לדוגמא.

 

דוגמא למודעת אבל

סוג המודעה:
מין הנפטר: