בית העלמין הישן בחדרה

כתובת:
רחוב חטיבת הנחל 2, חדרה
טלפון:
04-6324040

שיטות הקבורה בבית העלמין הישן: קבורת שדה, קבורת מכפלה, קבורת על.

בית העלמין הישן

בית העלמין הישן הוקם שנים מספר לפני ייסוד העיר חדרה בשנת תרנ"א. באותם ימים פרצה בקרב אנשי יישוב מחלת המלריה והתעורר צורך לקבור את הנפטרים בקרבת מקום. היום נמצא בית העלמין ברחוב חטיבת הנח"ל שבעיר.

בית העלמין הישן בחדרה מוגדר בית עלמין סגור, וזאת בשל הסיבה שכמעט לא נותרו בו מקומות קבורה.

בבית עלמין זה נהוגה קבורת שדה ומעט קבורה משפחתית או קבורה רוויה. היום יש לשלם על הקבורה בבית העלמין במקומות שעדיין נשארו.

החברה קדישא חדרה דאגה להקים בבית העלמין הישן אולם הספדים, סככה שתצל על טקסי האזכרה וספסלים לרווחת המבקרים.

עם השנים הוקמה בבית העלמין הישן חלקה צבאית, שהייתה לימים לבית עלמין צבאי. בבית עלמין זה טמונים חיילים ואנשי כוחות הביטחון שנפלו מאז הקמת העיר חדרה.

בבית העלמין הישן בחדרה טמון ישראל (לוליק) פיינברג, מראשוני השומרים והאיכרים ביישוב העברי.