רישיון קבורה

רישיון קבורה הוא מסמך המונפק בלא תשלום בלשכות הבריאות ובבתי חולים ממשלתיים. חברות הקדישא אינן מוסמכות לקבור נפטרים בלא רישיון קבורה ממשרד הבריאות ולכן אי אפשר לתאם לוויה בלעדיו.

הוצאת רישיון קבורה

האחריות על הוצאת רישיון קבורה היא של המשפחה, בין אם המנוח נפטר בבית החולים ובין אם נפטר מחוצה לו.

במקצת מבתי החולים אפשר לקבל רישיון קבורה במשרד ההלוויות (לרשימת בתי החולים שבהם אפשר לקבל רישיון). אם אין הנפקת רישיון קבורה בבית החולים, חברה קדישא תדאג לעתים להוצאת הרישיון (לרשימת חברות קדישא המסייעות בקבלת רישיון קבורה) ולעיתים על המשפחה לגשת ללשכת הבריאות. (לרשימת לשכות הבריאות המחוזיותבמקרים שבהם הועברה הגופה למרכז הלאומי לרפואה משפטית, דואגים לכך שם. במקרים שבהם הלוויה נערכת בערב או בלילה ומשרדי לשכת הבריאות סגורים, אפשר כאמור להיעזר בחברה קדישא או בעמדת רישום ההלוויות בבית חולים.

המסמכים הנדרשים להוצאת רישיון קבורה

הוצאת רישיון הקבורה נעשית במשרד הבריאות במחוז שאליו שייך הנפטר. יש להביא את תעודת הזהות של הנפטר והודעת פטירה מאת הרופא שקבע את המוות בשלושה עותקים מקוריים (יש לוודא ששניים יישארו בידי המשפחה). במידה שמד"א או המשטרה הוזמנו למקום, יש לצרף גם דוח פטירה ממד"א ואישור מהמשטרה על היעדר חשד לפלילים.

תעודת פטירה

בלשכת הבריאות המחוזית אפשר להתחיל בהליך קבלת תעודת הפטירה על ידי מילוי טופס "בקשה לתעודת פטירה". אין הכרח למלא טופס זה בהזדמנות זו, ואפשר יהיה לבצע זאת במשרד הפנים גם לאחר הקבורה.

הודעת הפטירה שקיבלתם מן הרופא אינה תעודת פטירה לצרכים רשמיים ומשפטיים להסדרת ענייני הרכוש שהיה שייך למנוח, אלא רק תעודת פטירה המונפקת במשרד הפנים.

לאחר כשבועיים מן הפטירה רישומי משרד הפנים מתעדכנים, כלומר שם הנפטר מושמט ממרשם התושבים, ואפשר להוציא תעודת פטירה. את הבקשה אפשר להגיש בסניף המקומי של משרד הפנים או  דרך אתר האינטרנט של המשרד, הפקס או הדואר.

תעודת הפטירה תישלח בדואר לאחר כשבועיים או שתימסר לידי בא כוח או קרוב משפחה המצויד במספר תעודת הזהות של הנפטר.

בהזדמנות זו כדאי לטפל גם ביתר מסמכיו של הנפטר ולוודא כי הרשויות השונות, לרבות הבנק וחברות הביטוח, יודעות על הפטירה. זה גם הזמן לבדוק אם היו לנפטר צוואה וביטוח חיים שיש לפדותם.