פטירה בחוץ לארץ

תושב ישראל שנפטר בחו"ל

משפחתו של תושב (או תושבת) ישראל שנפטר בחו"ל ומעוניינת להביאו לקבורה בישראל, תתבקש לפנות אל סניף הביטוח הלאומי שאליו משויך הנפטר. שם יונפק בעבורו אישור על תושבות של הנפטר. את האישור יש למסור לחברה קדישא.

בדיקת התושבות בביטוח הלאומי אורכת לעתים זמן רב (עד חודשים אחדים), ולכן יש באפשרותה של המשפחה להעביר לחברה קדישא ביטחונות כספיים עד להמצאת אישור התושבות, זאת במטרה להביא את הנפטר לקבורה בהקדם.

חברה קדישא תהיה רשאית לגבות תשלום בגין שחרור הנפטר מהמכס (אגרת משרד הבריאות), תשלום בגין הטיפול בהוצאת רישיון קבורה, ותשלום עבור העברת הנפטר משדה התעופה לבית העלמין.

תושב ישראל שנפטר בארץ ומובא לקבורה בחו"ל

משפחתו של תושב (או תושבת) ישראל שנפטר בארץ ושהובא לקבורה בחו"ל זכאית לקבל החזר בעבור הוצאות הקבורה מהביטוח הלאומי (אם מי ששילם עבור הקבורה נמצא בארץ). ההחזר לא יעלה על דמי הקבורה הבסיסיים המקסימליים הקבועים בחוק, העומדים על 6,448 ש"ח (החל ב-01.01.2014). על מנת לקבל את החזר הוצאות הקבורה יש להגיש תביעה בביטוח לאומי בטופס המיועד לכך, ובצירוף אישור על הוצאות הקבורה בחו"ל.