ההכנות שמבוצעות על ידי חברה קדישא לקראת הלוויה

בצר לכם על פטירת יקירכם, ילוו אתכם בחברה קדישא בהליך המקדים לקבורת הנפטר

העברת הנפטר לבית הלוויות

את ההעברה תבצע לרוב חברה קדישא, ממקום הפטירה או מהמרכז הלאומי לרפואה משפטית ועד בית הלוויות. ההעברה אינה כרוכה בתשלום (לפי הקבוע בסל השירותים), למעט חריגים.
במקרים מיוחדים כגון פטירה מחוץ לתחומי החברה קדישא האחראית על הפטירה, תתבקש המשפחה לשכור אמבולנס פרטי להעברת הגופה, או לתאם את העברתה מול חברה קדישא בתוספת תשלום לפי התעריפים שקבע הביטוח הלאומי.

הקצאת מקום קבורה

הקצאה כזו תתבצע על ידי חברה קדישא. כן באחריותה לחפור את הקבר ולהביא את הציוד הנדרש לשעת הלוויה ובכלל זה אלונקה לנשיאת הנפטר, מעדרים לכיסוי הקבר וכדומה.

טקס טהרה לכבודו של הנפטר

טקס הטהרה כולל בתוכו את רחיצת הגופה, הלבשתה והכנתה לקבורה. את הטקס יערכו אנשי החברה קדישא, מתוך נהיגת מתן כבוד מרבי לנפטר. הטקס ייערך לרוב בחדר פרטי המיועד לכך והסמוך לבית הלוויות. לאחר הרחצה יולבש הנפטר בתכריכים לבנים וייעטף בבד סובב. נפטר גבר ייעטף בדרך כלל גם בטלית בשעת הלוויה, ולצורך כך אפשר להשתמש בטליתו האישית. במקרה זה על המשפחה לפנות בטרם הלוויה לחברה קדישא לצורך העברת הטלית.