הכנות לקראת קבורה

לאחר פטירתו של יקירכם תתבקשו לארגן את קבורתו ולתאם אותה. ריכזנו לפניכם את ההכנות שתתבקשו לבצע טרם קבורתו, ואלה הם:

תיאום מועד הלוויה ומיקומה

תיאום מועד הלוויה ובית העלמין שבו ייקבר הנפטר ייעשה מול חברה קדישא. משפחתו של הנפטר זכאית להביאו לקבורה בבית העלמין שבמקום מגוריו (כפי שמצוין במרשם האוכלוסין), או בבית העלמין שבמקום פטירתו. תושב ישראל שנפטר בבית החולים זכאי להיקבר במקום מגוריו בלבד. משפחתו של נפטר שהוא עולה חדש תידרש לעתים להמציא תעודה המעידה על יהדותו (כגון תעודת לידה של הנפטר ושל אמו).
את מועד הלוויה תקבע חברה קדישא בהתאם ללוח הזמנים שלה, מתוך ניסיון ורצון להתחשבות בהעדפת בני המשפחה. נהוג כי הקבורה תתבצע בסמוך למועד הפטירה, ובמידת האפשר ביום הפטירה עצמו. חשוב לנו לציין כי השיקול המרכזי בהחלטה על מועד הקבורה הוא כבוד הנפטר. כבודו אמנם מחייב קבורה מהירה, אך חשוב גם לכבדו בליווי של רבים בדרכו האחרונה. חברות קדישא פועלות בימות החול בכל שעות היום, ורבות מהן עורכות קבורה גם בשעות הערב והלילה כדי שלא להלין את המת. בקביעת מועד הלוויה יש להביא בחשבון את הזמן הנדרש להודיע לאנשים על הפטירה, ובהם גם בני משפחה מדרגה קרובה השוהים בחו"ל. אם הקבורה תיערך לפני שקיעת החמה, אזי ייחשב יום הקבורה ליומה הראשון של השבעה.

הוצאת רישיון קבורה

הוצאת רישיון הקבורה תתבצע באחריותה של המשפחה. הרישיון יונפק במשרד הבריאות בלשכותיו הפזורות ברחבי הארץ (קישור לרשימת לשכות הבריאות). לעתים תוכל החברה קדישא לסייע למשפחה בהוצאת הרישיון (קישור לרשימת חברות קדישא המסייעות בהוצאת רישיון קבורה). במקרים אחרים תינתן האפשרות לקבל רישיון קבורה ישירות בבית החולים שבו נפטר המנוח (קישור לרשימת בתי חולים שבהם מונפק רישיון קבורה). אי אפשר לבצע את הקבורה בלי אישור זה, אך במקביל לבקשה להוצאת הרישיון אפשר לתאם את הליך הקבורה מול חברה קדישא.
על מנת לקבל רישיון קבורה על המשפחה להציג את המסמכים הבאים: הודעת פטירה רשמית; תעודת זהות של הנפטר; במקרה של פטירה בבית גם אישור ויתור נתיחה של המשטרה; ומסמך כלשהוא על מצבו הרפואי טרם הפטירה.

החלטה בנוגע לשיטת הקבורה

בבתי עלמין רבים נהוג היום לקבור את הנפטרים בקבורה רוויה המתבצעת על פי כללי ההלכה והחוסכת בשטח קרקע. משפחה ששיטת קבורה זו אינה מקובלת עליה תוכל לבחור שיטת קבורה אחרת בתשלום, אם זו קיימת באותו בית עלמין.
קבורה בלא תשלום מתקיימת בבית העלמין במקום מגוריו של הנפטר על פי מרשם האוכלוסין שבו מתבצעת הקבורה השוטפת. קבורה בבית עלמין "סגור" כרוכה בתשלום.
ישנם בתי עלמין שבהם מתאפשרת קבורת-על, כלומר מעל נפטר הקבור כבר.
ישנם בתי עלמין המייחדים חלקות לקבורה בעלת מאפיינים מיוחדים כדוגמת קבורת תינוקות או עוּבָּרים, קבורת אנשים שיש ספק ביהדותם ועוד. נפטר שהוא חייל ייקבר בחלקה צבאית שהיא באחריות הרבנות הצבאית.

רכישת חלקת קבר בסמוך לחלקת הנפטר

משפחת הנפטר תהיה רשאית לרכוש חלקת אדמה בסמוך למקום הקבורה או מעליו בטווח של 45 ימים לפחות מיום הקבורה. עם זאת, במקומות שבהם שטחי הקבורה הפנויים מצומצמים מאוד, ייתכן שהמשפחה תידרש להחליט טרם מעמד הקבורה אם ברצונה לרכוש חלקה צמודה.

תיאומים נוספים

בעת הפנייה לחברה קדישא מומלץ להיערך גם בנושאים הבאים:

מניין ללוויה

אם קיים חשש כי לא יגיעו ללוויה עשרה גברים יהודים מעל גיל 13, והאבלים רוצים לומר קדיש.

ביקור כוהנים בבית העלמין

על פי ההלכה היהודית נאסר על כוהנים להיטמא למתים שאינם ממשפחתם הקרובה, ועל כן נוהגים כוהנים (זכרים) שלא להיכנס למעמקי בית העלמין. היה ומשפחת האבלים היא משפחת כוהנים, יש ליידע מראש את החברה קדישא, במטרה לנסות ולאתר חלקת קבר מתאימה, או לחלופין לנסות למצוא פתרון הלכתי אחר.

הגעה למקום הקבורה ברכב

אם בציבור המלווים ישנם אנשים מבוגרים או חולים, אזי ייתכן שאפשר להביאם אל מקום הקבורה ברכב, בתיאום מראש עם הנהלת בית העלמין או חברה קדישא.

מערכת הגברה בבית העלמין

ישנן חברות קדישא שיספקו מערכת הגברה שתאפשר לכל הנוכחים להאזין לטקס וכך להיות בו שותפים מלאים.