הנחיות למקרה של פטירה בבית

ההנחיות במקרה של פטירה בבית או ברחוב שונות ממקרה פטירה בבית חולים, ומאלצות את המשפחה, בזמן כה קשה, לבצע כמה הליכים כדי לטפל בקבורה. על מנת לסייע לכם בכך ערכנו לפניכם את כל ההנחיות והפעולות שעל המשפחה לבצע, ואלה הן:

הודעת פטירה –

לשם קביעת המוות והכנת הודעת פטירה יש להזמין רופא או להתקשר למד"א. איש הצוות הרפואי (רופא או פרמדיק) שיגיע למקום הפטירה ינפיק הודעת פטירה ויחתום עליה.

שימו לב – עליו להנפיק בעבורכם ארבעה עותקים של ההודעה.

על פי חוק, בכל מקרה של פטירה בבית הצוות הרפואי של מד"א או משפחת הנפטר מחויבים להזמין את המשטרה.

אישור משטרה –

על השוטרים שיגיעו מוטל להוציא אישור שאין חשד לפלילים או מוות לא טבעי, ואישור ויתור נתיחה.

היה ויש חשד למוות לא טבעי יבוצע פינוי באמבולנס, בלא תשלום, למרכז הרפואי הלאומי לרפואה משפטית (המכון לרפואה משפטית) באבו כביר. לקרובים יש זכות להתנגד לנתיחה שלאחר המוות.

פינוי –

במקרים שבהם אין צורך בנתיחה ימסרו השוטרים אישור ויתור נתיחה למשפחה, ויורו להם ליצור קשר עם נציגי חברה קדישא. לאחר יצירת הקשר עם נציגי חברת קבורה יפונה הנפטר לבית לוויות או לאחד ממרכזי הקירור עד למועד הלוויה (אחסון מהיום השני ואילך כרוך בתשלום).
בפטירה שאירעה בשעות הפעילות הרגילות של חברות הקדישא (בימות חול מהשעה 8:00 ועד השעה 16:00 ובערבי שבת וחג מהשעה 8:00 ועד השעה 13:00) יש ליצור קשר עם חברת הקבורה ולבקש את פינוי הנפטר ללא תשלום.
במקרה של פטירה שאירעה מחוץ לשעות אלו, יש לפנות למוקד *0120 הפעיל 24 שעות, שבעה ימים בשבוע, והנפטר יפונה לחדר הקירור הקרוב, ללא כל תשלום.

חשוב לדעת – במידה והנפטר הלך לעולמו מחוץ לתחום טיפולה של החברה הקוברת, או במידה והמשפחה מבקשת להעביר את הנפטר לחדר קירור שאינו חדר הקירור הקרוב, הפינוי יהיה כרוך בתשלום על פי תעריפי המוסד לביטוח לאומי.

למחשבון המוסד לביטוח הלאומי – לחצו על הקישור.

הוצאת רישיון קבורה –

חברות הקדישא אינן מוסמכות לקבור מתים בלא רישיון קבורה, ובלי הרישיון אי אפשר לתאם לוויה. בעיקרון האחריות על הוצאת רישיון קבורה מוטלת על המשפחה ועליה לגשת ללשכת הבריאות להוצאת הרישיון, אף כי במקרים רבים תסייע חברת הקדישא בהוצאת הרישיון. אם הועברה הגופה למרכז הלאומי לרפואה משפטית, ידאגו לכך שם.

במקרים שבהם הלוויה נערכת בערב או בלילה ומשרדי לשכת הבריאות סגורים, אפשר להיעזר בחברה קדישא או בעמדת רישום הלוויות בבית חולים. רישיון הקבורה מונפק ללא תשלום.

לרשימת מדורי רישיונות הקבורה בלשכות הבריאות המחוזיות – בלשכת הבריאות המחוזית.

אפשר להתחיל בהליך קבלת תעודת הפטירה על ידי מילוי טופס, אם כי אפשר לבצע זאת בשלב מאוחר יותר.

תיאום מועד הלוויה ומיקומה –

לאחר הנפקת רישיון הקבורה אפשר לפנות לחברה קדישא לשם תיאום הלוויה. המוסד לביטוח לאומי כולל בסל השירותים קבורה בבית העלמין המקומי (לפי הרישום במרשם האוכלוסין) לפי סוג הקבורה הנהוגה במקום.
בסל נכללים הובלה בשטח הרשות הקוברת בשעות העבודה, טהרה ותכריכי כותנה רגילים, כריית קבר, מרצפות לבניין הקבר, טקס הלוויה, נוכחות של שני אנשי חברה קדישא וחזן בטקס, כיסוי הקבר ושילוט זמני.
חשוב לציין כי יסודות המצבה והקמתה אינם כלולים בסל השירותים.