הנחיות למקרה של פטירה בבית

ההנחיות במקרה של פטירה בבית או ברחוב שונות ממקרה פטירה בבית חולים, ומאלצות את המשפחה, בזמן כה קשה, לבצע כמה הליכים כדי לטפל בקבורה. על מנת לסייע לכם בכך ערכנו לפניכם את כל ההנחיות והפעולות שעל המשפחה לבצע, ואלה הן:

הודעת פטירה –

לשם קביעת המוות והכנת הודעת פטירה יש להזמין רופא או להתקשר למד"א. איש הצוות הרפואי (רופא או פרמדיק) שיגיע למקום הפטירה ינפיק הודעת פטירה ויחתום עליה.

שימו לב – עליו להנפיק בעבורכם ארבעה עותקים של ההודעה.

על פי חוק, בכל מקרה של פטירה בבית הצוות הרפואי של מד"א או משפחת הנפטר מחויבים להזמין את המשטרה.

אישור משטרה –

על השוטרים שיגיעו מוטל להוציא אישור שאין חשד לפלילים או מוות לא טבעי, ואישור ויתור נתיחה.

היה ויש חשד למוות לא טבעי יבוצע פינוי באמבולנס, בלא תשלום, למרכז הרפואי הלאומי לרפואה משפטית (המכון לרפואה משפטית) באבו כביר. לקרובים יש זכות להתנגד לנתיחה שלאחר המוות.

פינוי –

במקרים שבהם אין צורך בנתיחה ימסרו השוטרים אישור ויתור נתיחה למשפחה, ויורו להם ליצור קשר עם נציגי חברה קדישא. לאחר יצירת הקשר עם נציגי חברת קבורה יפונה הנפטר לבית לוויות או לאחד ממרכזי הקירור הממשלתיים עד למועד הלוויה (אחסון בבית חולים מהיום השני ואילך כרוך בתשלום).

רוב חברות הקדישא אינן פועלות בשעות הערב והלילה (למעט ביצוע לוויות שנקבעו מראש לשעות אלו), וכן אינן פועלות בשבתות ובחגים (ראש השנה, יום הכיפורים, היום הראשון של סוכות, שמחת תורה, הימים הראשון והאחרון של פסח וחג השבועות).
במקרים של פטירה שאירעה בשעות הלילה, בשבת או בחג, יש להמתין לשעות הבוקר או לצאת השבת או החג כדי לערוך את סידורי ההלוויה. כאשר השארת הנפטר בבית עלולה לגרום לפיקוח נפש של ממש (גופני או נפשי), אפשר לבקש מאדם שאינו יהודי לפנות את גופת הנפטר לבית חולים (לחדר קירור) עד למועד יצירת הקשר עם חברת הקבורה. לחלופין, אפשר להזמין אמבולנס פרטי בתשלום. משפחה המבקשת להקפיד על איסור טלטול הנפטר, יכולה במשך זמן זה להניחו על הרצפה, לקרר את החדר ומפאת כבוד המת להקפיד שיישאר אדם לשמור על הנפטר.

לרשימת אמבולנסים פרטיים ברישוי משרד הבריאות – לחצו על הקישור.

הוצאת רישיון קבורה –

חברות הקדישא אינן מוסמכות לקבור מתים בלא רישיון קבורה, ובלי הרישיון אי אפשר לתאם לוויה. בעיקרון האחריות על הוצאת רישיון קבורה מוטלת על המשפחה ועליה לגשת ללשכת הבריאות להוצאת הרישיון, אף כי במקרים רבים תסייע חברת הקדישא בהוצאת הרישיון. אם הועברה הגופה למרכז הלאומי לרפואה משפטית, ידאגו לכך שם.

במקרים שבהם הלוויה נערכת בערב או בלילה ומשרדי לשכת הבריאות סגורים, אפשר להיעזר בחברה קדישא או בעמדת רישום הלוויות בבית חולים. רישיון הקבורה מונפק בלא תשלום.

לרשימת מדורי רישיונות הקבורה בלשכות הבריאות המחוזיות – בלשכת הבריאות המחוזית.

אפשר להתחיל בהליך קבלת תעודת הפטירה על ידי מילוי טופס, אם כי אפשר לבצע זאת בשלב מאוחר יותר.

תיאום מועד הלוויה ומיקומה –

לאחר הנפקת רישיון הקבורה אפשר לפנות לחברה קדישא לשם תיאום הלוויה. המוסד לביטוח לאומי כולל בסל השירותים קבורה בבית העלמין המקומי (לפי הרישום במרשם האוכלוסין) לפי סוג הקבורה הנהוגה במקום.
בסל נכללים הובלה בשטח הרשות הקוברת בשעות העבודה, טהרה ותכריכי כותנה רגילים, כריית קבר, מרצפות לבניין הקבר, טקס הלוויה, נוכחות של שני אנשי חברה קדישא וחזן בטקס, כיסוי הקבר ושילוט זמני.
חשוב לציין כי יסודות המצבה והקמתה אינם כלולים בסל השירותים.